С лице към хората!

Конкурси

а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 02-03.07.2016г. на територията на ТП ДГС София а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 09-10.07.2016г. на територията на ТП ДГС София ЗАПОВЕД