С лице към хората!

Обявления

Информация за банкови сметки на ТП "ДГС София"Информация за банкови сметки на ТП "ДГС София"

Юробанк България АД

IBAN: BG 89 BPBI 7942 1023 5581 01

BIC: BPBIBGSF

Централна кооперативна банка АД

IBAN: BG 46 CECB 9790 10F4 7333 00

BIC: CECBBGSF