С лице към хората!

Пресинформации

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни складове в териториалния обхват на ТП-ДГС София" „Товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни складове в териториалния обхват на ТП-ДГС София"  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ