С лице към хората!

Пресинформации

ООТКРИТ КОНКУРС “1. ТОВАРЕНЕ; 2. ТРАНСПОРТИРАНЕ; 3. РАЗТОВАРВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ (ПРЕТОВАРВАНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ОБЕКТ 21425 ДО ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД В РАЗСАДНИК ЛОКОРСКО В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СОФИЯ”  ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПРОТОКОЛ ЗАПОВЕД