С лице към хората!

Пресинформации

ООТКРИТ КОНКУРС “ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ОБЕКТ 19103 ДО ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД В РАЗСАДНИК ЛОКОРСКО В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СОФИЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПРОТОКОЛ ЗАПОВЕД