С лице към хората!

Заповеди

ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ