С лице към хората!

Лесокултурни мероприятия

ДГС София

Обект: 2110 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26188.00 Първа: 15.11.2021
Втора: 15.11.2021

ДГС София

Обект: 2105 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5075.00 Първа: 21.04.2021
Втора: 21.04.2021

ДГС София

Обект: 2104 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4520.00 Първа: 12.03.2021
Втора: 12.03.2021

ДГС София

Обект: 2103 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7373.00 Първа: 12.03.2021
Втора: 12.03.2021

ДГС София

Обект: 2102 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13405.00 Първа: 12.03.2021
Втора: 12.03.2021

ДГС София

Обект: 2101 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20602.00 Първа: 12.03.2021
Втора: 12.03.2021