С лице към хората!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС София

Обект: 21736п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 29818.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС София

Обект: 21735п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 12557.00 Първа: 08.09.2021
Втора: 08.09.2021

ДГС София

Обект: 21631 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 3448.00 Първа: 17.08.2021
Втора: 17.08.2021

ДГС София

Обект: 21630 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 27310.00 Първа: 17.08.2021
Втора: 17.08.2021

ДГС София

Обект: 21528п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 113475.00 Първа: 22.06.2021
Втора: 22.06.2021

ДГС София

Обект: 21426п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 100374.00 Първа: 01.06.2021
Втора: 01.06.2021

ДГС София

Обект: 17851 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 56106.00 Първа: 01.01.2021

ДГС София

Обект: 21324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 21082.00 Първа: 22.03.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС София

Обект: 21323п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 16648.00 Първа: 22.03.2021

ДГС София

Обект: 21322п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 65901.00 Първа: 22.03.2021

ДГС София

Обект: 21114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 18032.00 Първа: 30.11.2020

ДГС София

Обект: 21113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21418.00 Първа: 30.11.2020

ДГС София

Обект: 21112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2160.00 Първа: 30.11.2020

ДГС София

Обект: 21111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13807.00 Първа: 30.11.2020

ДГС София

Обект: 21110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 7799.00 Първа: 30.11.2020

ДГС София

Обект: 21109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 38785.00 Първа: 30.11.2020

ДГС София

Обект: 21108с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 30295.00 Първа: 30.11.2020

ДГС София

Обект: 21107с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 34139.00 Първа: 30.11.2020

ДГС София

Обект: 21106 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 51720.00 Първа: 30.11.2020
Втора: 01.01.1970

ДГС София

Обект: 21105 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10010.00 Първа: 30.11.2020

ДГС София

Обект: 21104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 95208.00 Първа: 30.11.2020
Втора: 01.01.1970

ДГС София

Обект: 21103 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 96002.00 Първа: 30.11.2020

ДГС София

Обект: 21102 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 43424.00 Първа: 16.12.2020
Втора: 16.12.2020

ДГС София

Обект: 2101ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Явен търг 30318.00 Първа: 02.09.2021
Втора: 02.09.2021