С лице към хората!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС София

Обект: 22336 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 27885.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС София

Обект: 22335 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25696.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС София

Обект: 22334 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 26841.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС София

Обект: 22228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25935.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС София

Обект: 22227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 34455.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС София

Обект: 22226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 14901.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС София

Обект: 22225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16608.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС София

Обект: 22224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 27963.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС София

Обект: 22223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 24380.00 Първа: 06.07.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС София

Обект: 2200ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 92148.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 24.06.2022

ДГС София

Обект: 22108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 90200.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС София

Обект: 22107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 38270.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС София

Обект: 22106п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16812.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС София

Обект: 22105п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 5031.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС София

Обект: 22104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 42438.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС София

Обект: 2202ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 73256.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 24.06.2022