С лице към хората!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС София

Обект: 24332 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5550.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС София

Обект: 24331 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11311.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС София

Обект: 24330 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31713.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС София

Обект: 24329 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 7905.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС София

Обект: 24328 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11647.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС София

Обект: 24327 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27616.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС София

Обект: 24326 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 60353.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС София

Обект: 24325 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42319.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС София

Обект: 24324 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 39616.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС София

Обект: 24101-3 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 51868.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС София

Обект: 24222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6289.00 Първа: 19.04.2024
Втора: 19.04.2024

ДГС София

Обект: 24115-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14022.00 Първа: 19.04.2024
Втора: 19.04.2024

ДГС София

Обект: 24105-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9625.00 Първа: 19.04.2024
Втора: 19.04.2024

ДГС София

Обект: 24104-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20382.00 Първа: 19.04.2024
Втора: 19.04.2024

ДГС София

Обект: 24101-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56488.00 Първа: 19.04.2024
Втора: 19.04.2024

ДГС София

Обект: 2401ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 178305.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС София

Обект: 2400 ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 152030.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024