С лице към хората!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС София

Обект: 2200ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 67858.00 Първа: 20.05.2022
Втора: 20.05.2022

ДГС София

Обект: 22108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 90200.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС София

Обект: 22107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 38270.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС София

Обект: 22106п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16812.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС София

Обект: 22105п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 5031.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 25.01.2022

ДГС София

Обект: 22104 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 42438.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 25.01.2022