С лице към хората!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС София

Обект: 23431 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 28237.00 Първа: 21.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС София

Обект: 23430 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 12111.00 Първа: 21.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС София

Обект: 23429 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 40032.00 Първа: 21.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС София

Обект: 23428 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 38335.00 Първа: 21.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС София

Обект: 23427 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 80743.00 Първа: 21.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС София

Обект: 23426 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 104446.00 Първа: 21.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС София

Обект: 23425 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 58199.00 Първа: 21.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС София

Обект: 2300ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 100189.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023