С лице към хората!

Продажба на прогнозни количества

ДГС София

Обект: 23221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 54427.00 Първа: 23.02.2023
Втора: 23.02.2023

ДГС София

Обект: 23220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 38058.00 Първа: 23.02.2023
Втора: 23.02.2023

ДГС София

Обект: 23219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22224.00 Първа: 23.02.2023
Втора: 23.02.2023

ДГС София

Обект: 23215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 12114.00 Първа: 23.02.2023
Втора: 23.02.2023

ДГС София

Обект: 23324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 199427.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023

ДГС София

Обект: 23112-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58766.00 Първа: 23.02.2023
Втора: 23.02.2023

ДГС София

Обект: 23104п-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 261935.00 Първа: 26.04.2023
Втора: 26.04.2023