С лице към хората!

Продажба на прогнозни количества

ДГС София

Обект: 23114 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 98401.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС София

Обект: 23113 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 199427.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС София

Обект: 23112 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58766.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС София

Обект: 23111 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 81595.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС София

Обект: 23110 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17197.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС София

Обект: 23109 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 22295.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС София

Обект: 23108 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26279.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС София

Обект: 23107 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 132446.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС София

Обект: 23106 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 162957.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС София

Обект: 23104п Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 253461.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС София

Обект: 23103 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51960.00 Първа: 22.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС София

Обект: 23102 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 128085.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС София

Обект: 23101 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 141247.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022