С лице към хората!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС София

Обект: 24333 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10793.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС София

Обект: 24223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6076.00 Първа: 19.04.2024
Втора: 19.04.2024

ДГС София

Обект: 24120-2 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Ограничен конкурс 980.00 Първа: 19.04.2024
Втора: 19.04.2024