С лице към хората!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС София

Обект: 21740п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1500.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС София

Обект: 21739п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2280.00 Първа: 01.01.1970
Втора: 01.01.1970

ДГС София

Обект: 21738п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4140.00 Първа: 01.01.1970
Втора: 01.01.1970

ДГС София

Обект: 21737п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2886.00 Първа: 01.01.1970
Втора: 01.01.1970

ДГС София

Обект: 21633 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24687.00 Първа: 17.08.2021
Втора: 17.08.2021

ДГС София

Обект: 21634 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18019.00 Първа: 17.08.2021
Втора: 17.08.2021

ДГС София

Обект: 21632 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7470.00 Първа: 17.08.2021
Втора: 17.08.2021

ДГС София

Обект: 21427с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 789.00 Първа: 01.01.2021

ДГС София

Обект: 51-б Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42.00 Първа: 01.01.2021

ДГС София

Обект: 21425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20340.00 Първа: 14.05.2021

ДГС София

Обект: 21221п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 2959.00 Първа: 02.03.2021

ДГС София

Обект: 21220п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1288.00 Първа: 02.03.2021

ДГС София

Обект: 21219п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 29900.00 Първа: 16.02.2021

ДГС София

Обект: 21118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 1500.00 Първа: 30.11.2020

ДГС София

Обект: 21117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4416.00 Първа: 30.11.2020
Втора: 01.01.1970

ДГС София

Обект: 21116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 6381.00 Първа: 30.11.2020

ДГС София

Обект: 21115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3510.00 Първа: 30.11.2020