С лице към хората!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС София

Обект: 24120 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 1204.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24119 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5474.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24118 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16598.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24117 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3579.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24116 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17447.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 23656 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 49192.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС София

Обект: 23655 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16266.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС София

Обект: 23654 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 55359.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС София

Обект: 23547 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17533.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС София

Обект: 23438с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 4006.00 Първа: 13.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС София

Обект: 23437 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10223.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 22.06.2023

ДГС София

Обект: 23436-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5063.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС София

Обект: 23435 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3817.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 22.06.2023

ДГС София

Обект: 23434 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3513.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 22.06.2023

ДГС София

Обект: 23433 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15555.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 22.06.2023

ДГС София

Обект: 23432 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33145.00 Първа: 22.06.2023
Втора: 22.06.2023

ДГС София

Обект: 23218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 2901.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС София

Обект: 23217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4654.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС София

Обект: 23216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15875.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС София

Обект: 23221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22401.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС София

Обект: 23220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14428.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС София

Обект: 23219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10261.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС София

Обект: 23215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4816.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС София

Обект: 23324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 76119.00 Първа: 27.04.2023
Втора: 27.04.2023

ДГС София

Обект: 23112-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19488.00 Първа: 24.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС София

Обект: 23104п-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 106238.00 Първа: 27.04.2023
Втора: 27.04.2023