С лице към хората!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС София

Обект: 22337 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25311.00 Първа: 30.08.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС София

Обект: 22233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11427.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС София

Обект: 22232 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14766.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС София

Обект: 22231 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 8919.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС София

Обект: 22230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 7919.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022

ДГС София

Обект: 22229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5777.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 29.06.2022