С лице към хората!

Обявления

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА “1. ТОВАРЕНЕ; 2. ТРАНСПОРТИРАНЕ; 3. РАЗТОВАРВАНЕОТКРИТ КОНКУРС ЗА

“1. ТОВАРЕНЕ; 2. ТРАНСПОРТИРАНЕ; 3. РАЗТОВАРВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ (ПРЕТОВАРВАНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ОБЕКТ 23432 ТТР ДО ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД В с. ЛОКОРСКО В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СОФИЯ”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР