С лице към хората!

Обявления

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА “1. ТОВАРЕНЕ; 2. ТРАНСПОРТИРАНЕ; 3. РАЗТОВАРВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ (ПРЕТОВАРВАНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНАОТКРИТ КОНКУРС ЗА

“1. ТОВАРЕНЕ; 2. ТРАНСПОРТИРАНЕ; 3. РАЗТОВАРВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ (ПРЕТОВАРВАНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ДО ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ОБЕКТ ТТР КД В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СОФИЯ”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД