С лице към хората!

Обявления

ТП ДГС София търси да назначи следните специалисти:ТП ДГС София търси да назначи следните специалисти:

 
1) горски стражари - с образователна степен "техник лесовъд" по специалности "Горско и ловно стопанство" или " Горско стопанство и дърводобив". 
 
2) помощник лесничей- с образователна степен "техник лесовъд" по специалности "Горско и ловно стопанство" или " Горско стопанство и дърводобив". 
 
3) лесничей- с образователна степен бакалавър по специалност "Горско стопанство"
 
4) старши лесничей-  с образователна степен бакалавър по специалност "Горско стопанство". Кандидатите е необходимо да притежават 2 години опит по специалността.