С лице към хората!

Лесокултурни мероприятия

ДГС София

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30943.47 Първа: 28.02.2024
Втора: 28.02.2024

ДГС София

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 57383.56 Първа: 28.02.2024
Втора: 28.02.2024