С лице към хората!

Лесокултурни мероприятия

ДГС София

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 13672.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС София

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 19648.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022

ДГС София

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22575.00 Първа: 24.03.2022
Втора: 24.03.2022