С лице към хората!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС София

Обект: 24115 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14022.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24114 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20223.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24113с Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 22026.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24112 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 64662.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24111 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47187.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24110 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 57346.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24109 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11034.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24108 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14426.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24107 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 81177.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24106 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 30246.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24105 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9850.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24104 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20382.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24103 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 127509.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24102 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 43396.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 24101 МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 62263.00 Първа: 13.12.2023
Втора: 13.12.2023

ДГС София

Обект: 23653п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 122826.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС София

Обект: 23652п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 6488.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС София

Обект: 23651п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 81067.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС София

Обект: 23650п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 86736.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС София

Обект: 23649п Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 11072.00 Първа: 05.10.2023
Втора: 05.10.2023

ДГС София

Обект: 23546 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14606.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС София

Обект: 23545 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 12111.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС София

Обект: 23544 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 2373.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС София

Обект: 23543 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 113324.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС София

Обект: 23542 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8908.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС София

Обект: 23541 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15361.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС София

Обект: 23540 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 29049.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС София

Обект: 23539 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20498.00 Първа: 17.08.2023
Втора: 17.08.2023

ДГС София

Обект: 23431 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 28237.00 Първа: 21.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС София

Обект: 23430 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 12111.00 Първа: 11.07.2023
Втора: 11.07.2023

ДГС София

Обект: 23429 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 40032.00 Първа: 21.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС София

Обект: 23428 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 38335.00 Първа: 21.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС София

Обект: 23427 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 80743.00 Първа: 11.07.2023
Втора: 11.07.2023

ДГС София

Обект: 23426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 105568.00 Първа: 21.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС София

Обект: 23425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 58199.00 Първа: 21.06.2023
Втора: 21.06.2023

ДГС София

Обект: 2300ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 100189.00 Първа: 28.02.2023
Втора: 28.02.2023